Bài viết mới

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Với trên 90 đại biểu thuộc họ Đồng Hải Phòng và phụ cận; cùng một số thành viên đại diện họ Đồng tỉnh Thái Bình, họ Đồng Liên Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương; đặc biệt là vị sư Thích Minh Hậu- Thế danh Đồng Văn Cường (quê quán Kim Thành, Hải Dương)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Như chúng ta đều biết, năm 2020 đầy biến động do đại dịch bệnh Sar-Covid2 đã đi qua, chúng ta đón chào năm mới 2021, với nhiều tâm trạng & diễn biến khó lường. Đất nước trải qua mấy lần giãn cách, thế giới vẫn chìm trong lo âu dịch bệnh. Đại lễ Cầu siêu

Hoạt Động

Tư Liệu

10-01-2020

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỒNG KIM ANH- KIM TÂN

                Sau khi thống nhất với Ban gia tộc chi họ Đồng Trần xã Kim Anh - Kim Tân, trực thuộc họ Đồng Hải Phòng. Thường trực Ban LL họ Đồng Hải Phòng xin chuyển lời kính mời các đại biểu: Ban LL họ Đồng Việt Nam, Ban LL họ Đồng Hải Phòng, CLB Doanh