Danh sách Videos

https://www.youtube.com/watch?v=Aa00cnqj1to

Phim về công cuộc xây dựng Từ đường họ Đồng Trần xã Kim Anh, Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (Tập 1)

 

BAI CA HO DONG VIET NAM- NSUT DONG VAN MINH

HOAT DONG HO DONG HAI PHÒNG 2014- 2018

LE CAU QUOC THAI DAN AN- CAU SIEU- GAP MAT HO DONG 2017

BAI CA HO DONG VIET NAM- nhac sy Luu Ba