Hội nghị

Tất cả các bài viết trong Hội nghị

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Như chúng ta đều biết, năm 2020 đầy biến động do đại dịch bệnh Sar-Covid2 đã đi qua, chúng ta đón chào năm mới 2021, với nhiều tâm trạng & diễn biến khó lường. Đất nước trải qua mấy lần giãn cách, thế giới vẫn chìm trong lo âu dịch bệnh. Đại lễ Cầu siêu

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG LẦN 2, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Thực hiện Quy ước của Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng, Thường trực Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng Lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2024 tại Nhà hàng Gió Bi