Tư liệu / Tín ngưỡng và Tôn giáo

Tất cả các bài viết trong Tư liệu / Tín ngưỡng và Tôn giáo

THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở TỪ ĐƯỜNG THỦY TỔ

Gia đình Việt Nam theo chế độ phụ hệ, lấy quan hệ huyết thống cha làm chủ đạo. Những người cùng chung huyết thống chia thành hai bậc: Dòng tộc: gồm tất cả mọi người cùng chung Thủy tổ sinh ra, kể cả người chết và người sống;...

Tín ngưỡng tôn thờ Thánh Thần ở Viêt Nam

           Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt và các vị có công với dân, với nước là khá phổ biến. Kể từ thời vua Hùng(1) dựng nước, nhiều Tổ thần, Quốc thần, Thánh thần, Linh thần... được kính trọng và tôn thờ từ xa xưa đến nay như: Lạc Long Quân,