Thiện nguyện

Tất cả các bài viết trong Thiện nguyện

BLL HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG & CLB THIỆN NGUYỆN TÚ - ĐẠI – ĐOÀN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO  TỈNH YÊN BÁI BỊ LŨ QUÉT - T10 NĂM 2017 .

Những ngày vừa qua đồng bào ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và một số nơi khác của tỉnh Yên Bái  bị trận lũ quyét bất ngờ và kinh hoàng , gây ra nhiều thiệt hại về người và của cho bà con nhân dân nơi đây. Với tinh thần “  Nhường cơm sẻ áo ” . “ Lá lành đù

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'zip' already loaded

$_GET = [
    'id' => '26',
];