Thành tích

Tất cả các bài viết trong Thành tích

DVD HOẠT ĐỘNG HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG 2014 - 2018

 Thành phố Hải Phòng có nhiều con cháu họ Đồng sinh sống. Thời gian gần đây, các hoạt động giỗ, chạp, tế lễ của các Nhánh họ Đồng Hải Phòng ngày càng sôi nổi; cảnh xum vầy của các con cháu Dòng họ tại các Từ đường vào ngày đại lễ thật là ấm áp,...