Tư liệu nghiên cứu

Tất cả các bài viết trong Tư liệu nghiên cứu

THIỀN SƯ PHÁP LOA - ĐỒNG KIÊN CƯƠNG (1284 – 1330)

Tổ Pháp Loa tên thật là Đồng Kiên Cương, sinh ngày 7 tháng 5 Giáp Thân, niên hiệu Thiệu Bảo thứ VI (1284), quê làng Cửu La, huyện Chí Linh, lộ Lạng Giang (nay thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Cha Tổ Kiên Cương là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cửu.   

HỌ ĐỒNG VIỆT NAM VÀ HẢI PHÒNG

Theo ghi chép của nhiều nhà nghiên cứu, cũng như nhiều gia phả họ Đồng và truyền ngôn của nhiều Gia tộc họ Đồng từ xưa tới nay ở Hải Phòng cũng như các địa phương khác trên toàn quốc, Gia tộc họ Đồng chúng ta có nguồn gốc từ họ Tư bên Trung Quốc, nhưng ..

GỐM SỨ CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

             Khai quật Hoàng thành Thăng Long, nghiên cứu gốm cổ Việt Nam (hợp tác Việt nam- Nhật bản) và các di tích khác cùng thời kỳ ta thấy, gốm thời Lý-Trần ngoài phục vụ đời sống sinh hoạt, còn đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí và thờ cúng....