HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ 2

Để chuẩn bị tiến hành biên tập và chạy thử website hodonghaiphong.vn, chiều 29.7.2018 tại nhà hang Trường An, 83 Hồ Sen, TTBLL họ Đồng Hải Phòng đã tổ chức triệu tập Hội nghị Ban liên lạc Họ Đồng Hải Phòng lần thứ 2, tới dự có đại diện các thành viện TTBL