DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Đã từ rất lâu, cộng đồng người họ Đồng Hải Phòng luôn tâm huyết tìm về cội nguồn, về Tổ tiên, luôn mong được kết nối, đoàn kết những người trong cùng dòng tộc, tạo nên một sức mạnh tinh thần, làm động lực cho sự sinh sôi,....