THÔNG BÁO: Kết quả cuộc họp của TTBLL Họ Đồng Hải Phòng năm 2022

Bàn về duyệt danh sách Tri ân các Liệt Sĩ, Thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình tổ chức Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2022 và một số công tác khác, nội dung như sau: