LỄ TƯỞNG NIÊM 692 NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ PHÁP LOA NHẬP NIẾT BÀN 02.04.2022 TẠI CHÙA LINH XUÂN- HẢI PHÒNG

Hơn hai năm qua, do dịch bệnh Covid - 19 lan rộng khắp cả nước, nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã xảy ra. Họ Đồng Việt Nam và họ Đồng Hải Phòng đã rất khó khăn tổ chức những sự kiện của Dòng họ! Có chăng chỉ là những sự việc nhỏ lẻ, những hoạt động..