TIN VUI VỀ NGÔI TỪ ĐƯỜNG CỦA CHI HỌ ĐỒNG KIM , XÃ PHÙ NINH, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP HẢI PHÒNG HOÀN THÀNH .

Họ Đồng Kim, thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là một trong hai dòng họ xuất hiện sớm nhất ở địa phương nơi đây. Trải qua nhiều trăm năm và nhiều đời người, đến nay họ Đồng Kim đã sinh sôi, nảy nở khá đông đúc. Từ xưa đến n