BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Như chúng ta đều biết, năm 2020 đầy biến động do đại dịch bệnh Sar-Covid2 đã đi qua, chúng ta đón chào năm mới 2021, với nhiều tâm trạng & diễn biến khó lường. Đất nước trải qua mấy lần giãn cách, thế giới vẫn chìm trong lo âu dịch bệnh. Đại lễ Cầu siêu