THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Với trên 90 đại biểu thuộc họ Đồng Hải Phòng và phụ cận; cùng một số thành viên đại diện họ Đồng tỉnh Thái Bình, họ Đồng Liên Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương; đặc biệt là vị sư Thích Minh Hậu- Thế danh Đồng Văn Cường (quê quán Kim Thành, Hải Dương)