BUỔI TRAO QUÀ CỦA BLL HỌ ĐỒNG VIỆT NAM CHO BÀ CON HỌ ĐỒNG BỊ THIỆT HẠI BÃO LŨ HUYỆN PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ & HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI, 2 NGÀY 23.11 & NGÀY 28.11.2020

Chung tay với các bà con họ Đồng miền Trung, Ban liên lạc họ Đồng Viêt Nam đã phát động các doanh nhân, các nhà hảo tâm, cùng chia sẻ nỗi khó khăn với bà con họ Đồng miền Trung, để hỗ trợ bà con xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, ổn định đời sống, hoạt động