THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỒNG KIM ANH- KIM TÂN

                Sau khi thống nhất với Ban gia tộc chi họ Đồng Trần xã Kim Anh - Kim Tân, trực thuộc họ Đồng Hải Phòng. Thường trực Ban LL họ Đồng Hải Phòng xin chuyển lời kính mời các đại biểu: Ban LL họ Đồng Việt Nam, Ban LL họ Đồng Hải Phòng, CLB Doanh