CÔNG TÁC XÂY DỰNG, ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN & THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM TP HẢI PHÒNG.

Các thành viên BLL họ Đồng chứng kiến buổi Hội nghị diễn ra khá long trọng, nghiêm túc, gần 100 Đại biểu đại diện cho 17 dòng họ lớn thành phố, vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, với sự tham gia của gần 100 đại biểu, đại diện 17 dòng họ Việt nam trên địa bàn