HỌ ĐỒNG TIỂU TRÀ MỪNG TIẾN SỸ ĐỒNG ĐỨC TUẤN VINH QUY BÁI TỔ

Sáng hôm nay, thức bẩy ngày 14.07.2019, thường trực BLL họ Đồng Hải phòng cùng các thành viên từ họ Đồng Chùa Hương , họ Đồng Tú sơn , họ Đồng Hà nội đến dự, chúc mừng và chia vui cùng Đồng tộc Tiểu Trà ( phường Hưng đạo , quận Dương kinh , Tp HP ) và Tiế