THÔNG BÁO: Kết quả cuộc họp của TT Ban LL về tổng kết công tác và rút kinh nghiệm Tổ chức Gala Giao lưu - Vinh danh - Khuyến học - Khuyến tài của họ Đồng Hải Phòng và Phụ cận năm 2019

Thay mặt TT Ban LL, ông Ông Đồng Xuân Cần, Trưởng BLL họ Đồng Hải Phòng xin chân thành cảm ơn các thành viên từ các chi họ Đồng Hải Phòng và phụ cận, chi họ Đồng ngoại tỉnh: Kim Thành, Quảng Yên - Quảng Ninh; Nguyên Giáp, Quang Trung - Tứ Kỳ, Gia Lộc...