BÀI PHÁT BIỂU TRONG LỄ VINH DANH KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ PHỤ CẬN NĂM 2019

Cháu tên là: Đồng Thị Lan Hương, sinh năm 2008, là học sinh trường Tiểu học, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cháu rất vinh dự được mang dòng Họ Đồng, một dòng họ có dân số rất ít, nhưng lại được tổ chức kết nối thường xuyên