CHUYẾN HÀNH HƯƠNG XUÂN MỚI KỶ HỢI- 2019!

Vào dịp đầu xuân mới, được sự tài trợ của em Đồng Chiến- Họ Đồng Tiểu Trà- Hưng Đạo- Dương Kinh, sáng ngày 9 Tết Kỷ Hợi; TTBLL Họ Đồng Hải Phòng đã tổ chức một nhóm các thành viên tích cực và người thân du xuân đầu năm mới, đến dâng hương Phật- Thánh tại