KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỒNG HOA ĐỘNG, THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

Sáng nay ngày 20 tháng 1 năm 2019, tại từ đường họ Đồng xã Hoa Động huyện Thủy Nguyên đã diễn ra lễ khánh thành từ đường dòng họ....