TRÙ BỊ BUỔI RA MẮT CLBDN HỌ ĐỒNG HP

Để chuẩn bị ra mắt CLB Doanh nhân Họ Đồng Hải Phòng được thành công tốt đẹp, tối hôm qua thứ sáu ngày 23/11/2018 tại nhà hàng Đầm Xoài, phường Quán Trữ quận Kiến An, được sự tài trợ của anh Đồng Chiến- họ Đồng Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng đã