Ca khúc: Bài ca họ Đồng Việt Nam, Nhạc và lời: Nhạc sỹ, Nghệ sỹ ưu tú Đồng Văn Minh và một số đoạn Video về Đại Lễ tại Chùa Phúc Thắng, năm 2017.

Bài ca họ Đồng Việt Nam, Nhạc và lời: Nhạc sỹ, Nghệ sỹ ưu tú Đồng Văn Minh và một số đoạn Video về Đại Lễ tại Chùa Phúc Thắng, năm 2017.