THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG

Vào ngày 9.1.2021. tại khách sạn Minh Ngân, huyện Thủy Nguyên, TTBLL họ Đồng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động họ Đồng Hải Phòng năm 2020 & kế hoạch tiển khai công tác năm 2021...