NGÔI TỪ ĐƯỜNG MỚI CỦA HỌ ĐỒNG XÃ KIM ANH - KIM TÂN, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÃ HOÀN THÀNH

Trong không khí linh nhiệm của buổi lễ khánh thành tâm linh tại từ đường họ Đồng Trần xã Kim Anh - Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đúng vào ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (15/11/2019 dương lịch) do Đại Đức Thích Chân Thường (Thế danh Đồng Xuân Tuấn)