HỌ ĐỒNG TRẦN XÃ KIM ANH - KIM TÂN, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG XÂY DỰNG MỚI TỪ ĐƯỜNG DỰ KIẾN HOÀN THÀNH VÀO CUỐI NĂM NAY.

Được sự đóng góp tích cực của ông Đồng Văn Năng – người con họ Đồng rất tâm huyết với dòng họ, ông đã công đức đất đai, tài chính cùng sự đồng lòng nhất trí, tài trợ đóng góp của một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm và toàn thể thành viên nhánh họ Đồng Tr